Kasutuslubade taotlemine

 

Eestis on palju hooneid, mis on olemas küll füüsiliselt, kuid mitte juriidiliselt, sest neid ei ole kantud Ehitisregistrisse või on andmed registris puudulikud. Aitame teie hoone seadustada.