Teekond oma unistuste koduni – soovidest ehitusloani

Ehituse planeerimise etapp on oluline osa unistuste elamu valmimisel. Kuid selleks, et kõik sujuvalt kulgeks, on vaja olla kursis nii mõnegi detailiga ning kõik oma plaanid hoolikalt läbi mõelda. Tuleb taotleda lube ja vahel leida selleks abilisi. Panime olulisema kirja, et oleksid esimestel sammudel oma unistuste maja poole kursis kõige vajalikuga.

1. Pane oma soovid ja vajadused kirja

Ehituse planeerimise kõige esimene etapp algab mitte projekteerija juurest või ehitusregistri sissekandest, vaid hoopis oma kodust. Ehk kõige tähtsam on esmalt läbi mõelda oma soovid, vajadused ja võimalused. Kui suur on vajalik pind? Millise funktsiooniga ruume vajatakse? Kas hoone ülalpidamisega seoses on ootusi? Kõik need küsimused ootavad vastuseid.

Karotammed projekteerimine geodeesia eelprojekt põhiprojekt ehitusluba ehitusteatis

2. Arvesta kõikide pereliikmete soovide ja vajadustega

On oluline rõhutada, et kõik need plaanid tuleb läbi rääkida ka oma kaaslasega. Päris palju on ette tulnud, et hilisemas faasis avastab üks osapooltest, et teda pole kaasatud ning hakkab muudatusi nõudma. Kahjuks võib selleks hetkeks olla juba liiga hilja ning see toob kaasa palju soovimatuid konflikte.

Mida veel võiks kodus läbi mõelda? Näiteks võiks uurida, milliseid võimalusi ja piiranguid kinnistu pakub. Ilmselt tekib ühel hetkel vajadus abihoonete järgi. Nende asukohad oleks tark kohe alguses paika panna. Kui pikalt plaanid ise selles majas elada? Kas on oluline maja soodne ülalpidamine või madalad ehituskulud? Sellest sõltuvad nii maja konstruktsioonid kui ka valitavad  materjalid. Planeerimise etapis ära unusta kõige muu hulgas ka näiteks kinnistuga seotud piiranguid ja kitsendusi (ehituskeeluvöönd, miljööväärtusliku piirkonna erinõuded)!

Seega – võta paber ja hakka planeerima!

3. Uuri finantseerimise võimalusi 

Ehituse maksumust arvestades tuleks vaadata veidi kaugemale kui ainult püstitamine. Sinna alla käivad erinevad load, eeltööd, vajalikud abilised. Mõtle hoolikalt läbi oma võimalused, arvesta ka sellega, et praeguses väga muutlikus maailmas võib isiklik majanduslik olukord kiiresti muutuda. Samamoodi on muutumises turuolukord ja kiiresti tõusmas hinnad. Just seetõttu on viimase aja suurim tendents see, et projekt tehakse küll valmis, kuid ehitama selle järgi ei hakata. Tegemist on ebastabiilse turuolukorraga, kus projekteerimisprotsessi jooksul võivad ehitusmaterjalide ja -tööde hinnad tellija planeeritud finantsidelt eest ära joosta.

Soovitus – pane oma soovidele külge hinnasilt ja mõtle oma võimalused läbi nii tänase päeva võimalustest lähtuvalt, kui ka erinevate tulevikustsenaariumite valguses.

4. Leia kogemustega projekteerija, kes aitab soovid reaalsuseks vormida

Kui tulevane hoone vajab ehitusluba, on projekteerimistöödesse kohustuslik kaasata kutsetunnistusega spetsialist. Kust omanik teab, kas ehitustegevus vajab ehitusluba? Alustada võiks nõu saamist kohalikust omavalitsusest, kes hiljem on ka kõikide ehitustegevuste kooskõlastajaks. Sealt saab pädevat nõu kõikide oma ehituslike plaanide ellu viimise protseduuride kohta. Sama nõu oskavad anda ka projekteerijad ise. Kogu nõu andmise aluseks on Ehitusseadustik, mis valdkonda reguleerib.

Enamasti suudab hea projekteerija formuleerida kvaliteetseks plaaniks ka tellija kõige segasemad kavatsused. Tohutuks abiks on, kui tellija on eelnevalt räägitud soovid ja vajadused juba läbi mõelnud – siis saab projekteerija sind nõustada juba ka keerulisemates küsimustes. Ideaalis on teada ka oma finantsilised võimalused, sest just majanduslikult ebakindlal ajal võib juhtuda, et näiteks ehitusmaterjalide hinna kiire tõusu tõttu jäävad suured plaanid teostamata. Plaanid võiksid hõlmata ka tulevikku ning arvestada sellega, et leibkond ning selle suurus ja vajadused muutuvad ajas. Ja loomulikult on kõik see varem ka teiste pereliikmetega läbi arutatud, et pärast, kui muudatuste tegemine on juba raskendatud,  ei tuleks ette arusaamatusi.

Kui on selge, et projekteerija tuleb kaasata, võib õige ja sobiva inimese leidmine tekitada pisut peavalu. Võime kohe ära öelda, mille põhjal oma valikut teha ei tasuks. Nimelt ei peaks valima kohe esimest ning kõige soodsamat pakkujat. Palju parema tulemuse saad, kui leiad pisut aega süvenemiseks, mida selle hinna eest saab. Nimelt ei tööta projekteer

ija kunagi üksinda ning seetõttu oleks hea lahti kirjutada, milliseid teenuseid pakutav hind täpselt sisaldab. Näiteks on uusehitise projekteerimisse vaja kaasata tihtipeale geodeet, tehnosüsteemide projekteerijad, vaja on energiamärgist, lubade taotlemisega kaasnevad riigilõivud. Kui selle kõige sisaldumist hinnapakkumises ei kontrollita, võib hiljem halva (hinna)üllatuse osaliseks saada. Kindlasti uuri ka projekteerija varasemate projektide ja tööde kohta, siis on kohe selge, kas stiilid ja ideed võiksid kokku sobida. Ning vähem tähtis ei ole ka lihtsalt inimlik klapp. Kuna parim tulemus tuleb koostööst, mis omakorda eeldab pidevat suhtlust, vali inimene, kellega on mõnus mõtteid edasi-tagasi põrgatada. Kui oled leidnud projekteerija, kellega töö sujub, ära häbene esitada ühtegi küsimust. Professionaal oskab leida vastused kõigile küsimustele, et tellija ka keerulisematest asjadest samamoodi aru saaks. 

Karotammed projekteerimine geodeesia eelprojekt põhiprojekt ehitusluba ehitusteatis

5. Kes aitaks ehitusregistri, lubade ja taotlustega?

Erinevate lubade taotlemine, et lõpuks ehitama asuda, võib olla ootamatult aeganõudev protsess. Ehitusloa taotlemisel on kõige aluseks nõuetele vastav ehitusprojekt, mille peab koostama ja kinnitama oma allkirjaga vastutav spetsialist. Kasutusluba nõuab aga hulka lisadokumente, mis tõestavad valminud ehitise ohutust. Üksjagu kannatlikkust nõuab lubade taotlemine Ehitisregistris, Kui soovid kogu vajaliku projektijuhtimise protsessi ise läbi teha, võta selleks aega ning tee endale teema põhjalikult selgeks. Kui siiski tunned, et teema käib sulle üle jõu ja aega napib, pöördu pigem asjatundja poole. Säästad sellega palju aega ning kokkuvõttes ka raha, mis muidu läheks kulukate vigade parandamise peale.

6. Ehitusluba käes – mis edasi?

Ehitusluba ei ole veel luba ehitada! See on üks tõde, mida peame üha uuesti ja uuesti kordama. Ehitusluba antakse välja eelprojekti põhjal, mis on korrektselt koostatud ja on juba piisav kooskõlastuste hankimiseks – kahjuks aga mitte veel selleks, et ehitama asuda.

Eelprojektist järgmine projekteerimise staadium on põhiprojekt, mis lubab ehitajaga sõlmida siduva hinnakokkuleppe. Kuid sellegipoolest ei tähenda see, et ehitaja ei peaks ise juurde mõtlema. Selleks on vaja piisavat detailsust, milleks on tööprojekt.

Mis siis on ehituse planeerimise faasis kõige olulisem? Tellija peaks oma soovid, vajadused ja võimalused läbi mõtlema nii ise kui kaasates sellesse oma perekonna. Projekteerija on abiks, kui planeerimine üle pea kasvab ja enam ise küsimustele vastuseid ei leia. Lubade taotlemiseks on vaja nii teadmisi kui hulganisti lisadokumente. Ka selles etapis saavad appi tulla professionaalid, kellel on teemaga kogemusi. Kõik ikka selleks, et protsess sujuks kiirelt ja mugavalt ning sa saaksid oma unistuste elamut juba nautima hakata.

Oleme loonud tööriista, mis aitab läbi mõelda oma soovid ja võimalused: Lähteülesande vorm

Vajad abi? Kirjuta meile või broneeri aeg konsultatsiooniks

Sildid: , , ,

Rubriigid in: