Sulge menüü

Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED KAROTAMM.EE VEEBILEHEL

Karotammed OÜ veebilehel www.karotamm.ee kasutatakse küpsiseid kasutajale teenuse pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks. Karotammede veebilehte külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse üldjuhul statistiliste andmete kogumiseks pöörates tähelepanu kasutajate eelistustele erinevate veebilehtede külastamisel. Seda informatsiooni kasutatakse seejärel veebilehe efektiivsuse mõõtmiseks ja parendamiseks ning tulemuslikuma turundustegevuse läbiviimiseks.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja sätestada vastavad eelistused oma veebilehitseja seadete kaudu. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’it blokeeriva rakenduse.

Selleks, et saada rohkem teada küpsiste, nende piiramise või neist loobumise kohta, külasta Andmekaitse Inspektsiooni veebilehte: http://www.aki.ee/et/kupsised.

Karotammed OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Meililisti ja kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmeid hoiustatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need kustutada. Veebilehe kasutamise statistikat säilitatakse vastavalt platvormist tulenevatele seadistustele.

Karotammed OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

OLULISED MÕISTED

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja miks Karotammed OÜ (edaspidi Karotammed) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta kasutajate privaatsust vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele. Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Karotammed OÜ kodulehel www.karotamm.ee (edaspidi veebileht).

Privaatsustingimused kehtivad alates 04.07.2018.

Isikuandmed on andmed, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel (nimi, isikukood, asukohateave jms), sh sätestada tema omadused, suhted ja kuuluvus.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Karotammed OÜ veebilehte, võtavad Karotammedega ise ühendust (näiteks kodulehel oleva hinnapäringu vormi kaudu).

Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.

Teenused hõlmavad kõiki Karotammed OÜ poolt pakutavaid tasuta ja tasulisi teenuseid.

Kasutajal on õigus igal ajal avaldada soovi oma andmetele ligipääsuks, nende korrigeerimiseks, täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks. Oma õiguste rakendamiseks tuleb saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile liina@karotamm.ee

Kui kasutaja arvab, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Karotammed OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende seadustele vastavus. Privaatsustingimused on oma uusimas vormis alati saadaval Karotammed OÜ veebilehel.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda aadressile liina@karotamm.ee