Eesti Panga trepi õhuruumi uuele kabinetile kandetarindid

Asukoht: 
Sakala 6, Tallinn
Tellija: 
Aasoja Projekt AS
Projekti valmimise aeg: 
2016
Staadium: 
põhiprojekt
Suletud netopind: 
-
töö liik: